Er du berørt af den nye postlov – så kontakt os gerne for rådgivning

Kontakt os her vedrørende rådgivning om den nye postlov

 

POSTLOVEN FÅR NYT LIV

Forslaget til en ny politisk aftale fra den 27. juni 2023 kan resultere i en justering af postloven og den generelle postservice.

Den nye postlov indebærer ændringer for boliger beliggende i landområder uden for de større byer, bliver nu forpligtet til at montere deres postkasser ved offentlige eller fælles private veje. Det betyder at den tidligere 50-meter regel for postkasser i landområder afskaffes. Et landdistrikt defineres som en bebyggelse med mindre end 200 indbyggere.

I områder med fritidshuse vil individuel postomdeling ophøre til fordel for fælles postkasseanlæg, hvilket betyder at sommerhusområder og kolonihaveforeninger skal placere deres postkasser samlet ved offentlig vej frem for på egen matrikel.

Derudover indebærer aftalen også ændringer inden for posttjenester. Den nuværende befordringspligt ophæves for pakker, breve osv. ophæves og overlades i stedet til markedet. Dette gælder også opgaver såsom service til øsamfund, blindepost og udlandspost, som vil komme i udbud til postvirksomheder. Virksomheden, som vinder udbuddet for landsdækkende postbefordring, skal tilbyde standardiserede tjenester til ensartede priser over hele landet.

For at sikre, at landsdækkende posttjenester leveres, oprettes der et “sikkerhedsnet”, således hvis markedet ikke leverer tilstrækkeligt, har staten ansvar for at sikre, at borgere og virksomheder får adgang til posttjenester. Dette involverer en periodisk evaluering af markedet og i tilfælde af utilstrækkelig dækning, kan transportministeren intervenere og udpege en virksomhed til at løse problemet.

Postlov

Den nye postlov kræver mange forandringer, og det er husejernes ansvar at overholde de nye regler. Dette gælder også for sommerhuse, kolonihaver og landejendomme. Manglende overholdelse af reglerne kan resultere i, at posten ikke leveres. Postvirksomheder er ikke forpligtet til at levere til adresser, der ikke følger de nye regler. Det er derfor vigtigt både for private og virksomheder for at sikre overholdelse af de nye forskrifter.

Se den kommende postlov her