PAKKEPOSTKASSEN KAN MERE, END DU TROR

MEFA Beech 457 RAL 9005 miljø

Uanset hvor meget du handler på nettet, og hvad du køber, kan levering af dine varer opleves som en udfordring. For medmindre du har tid til at være hjemme, når pakkeposten kommer, skal du enten aftale med pakkeposten, at pakken må stå et nærmere aftalt sted, indtil du kommer hjem, eller også må du en tur omkring din lokale pakkeshop. Det er og bliver besværligt.

Men sådan behøver det ikke være. For uanset dine behov og indkøbsvaner online, giver en pakkepostkasse fra ME-FA dig nogle helt andre muligheder for at få dine pakker. Vel at mærke uden at du skal bekymre dig om, om de nu også er der, hvor I har aftalt, når du kommer hjem. Og uden den irriterende ekstra tur til pakkeshoppen.

Fleksibel løsning
En pakkepostkasse fra ME-FA er nemlig ikke kun til små pakker. Alt efter hvad du køber mest af på nettet, kan du få en pakkepostkasse, der passer præcis til dit behov. Bestiller du f.eks. mest mindre ting som enkelte stykker tøj eller bøger, kan det fint være, at en af ME-FAs mindre pakkepostkasser matcher dit behov. Men køber du ofte ting som f.eks. sko, legetøj eller sågar fødevarer, er en af ME-FAs store pakkepostkasser måske mere den løsning, der passer til dig. Med fødevarer skal du dog være opmærksom på, at de er pakket og opbevaret på en måde, der er temperaturmæssigt forsvarligt.
ME-FA’s største model håndterer således fint en levering fra f.eks. Aarstiderne eller Nemlig.com, hvis ellers varerne er emballerede efter de korrekte temperaturer. Men også endnu større ting som f.eks. elektronik. Se de nærmere mål på de forskellige pakkepostkasser fra ME-FA her.

Du bestemmer placeringen
En anden fordel ved en pakkepostkasse er, at du selv bestemmer, hvor du placerer den. Hvor der for almindelige postkasser er helt specifikke lovgivningskrav til, at postkassen skal placeres ved skel og helt ud til vejen, har du en større fleksibilitet, når det gælder pakkepostkasser.

Du kan f.eks. sagtens vælge at placere din pakkepostkasse i carporten eller helt oppe ved hoveddøren. Det kan være en fordel for dig, der trods den indbyggede tryghed i pakkepostkassens låsesystem føler dig ekstra tryg ved ikke at have dine pakker liggende helt ud til vejen. Du skal dog være opmærksom på, at denne fleksibilitet ikke gælder, hvis du også bruger din pakkepostkasse til at modtage almindelig post. Så skal den ud til skel eller til vejen som en almindelige postkasse skal det.